Ambitieus adviesbureau
Voor installateurs en vastgoedeigenaren
Uw partner voor energie

Energielabels

Wat doen energielabels nu eigenlijk?

Er wordt veel gepraat over de energielabels. Wat doen energielabels nu eigenlijk? Wat is het nut?

“Energielabels geven inzicht in het te verwachten energieverbruik voor het klimatiseren van een gebouw onder standaard omstandigheden bij een bepaald referentiejaar.”

Zegt het energielabel wat over uw energieverbruik? Ja en nee. Het zegt iets over de potentie. De grootste invloed is de gebruiker zelf.

Utiliteit

Het energielabel voor utiliteit is niet te vergelijken met dat van woningen. Eenheidsprijzen voor utiliteitsgebouwen zijn lastig vast te stellen. Een klein gebouw met veel installaties zal meer tijd in beslag nemen dan een groot kantoorpand met één grote installatie. Het is daarom altijd van belang voor een offerte om te kijken naar het pand. Wij doen een klein onderzoek op basis van digitaal beschikbare gegevens om een inschatting te maken van het werk. Op basis daarvan geven wij een offerte af. Deze is wel ‘bindend’. Kost het ons meer tijd als verwacht? Dat is risico van het vak.

Voor het energielabel controleren wij het gebouw op verschillende aspecten zoals isolatie, beglazing, installatie, functie en verlichting. Het dossier is een belangrijk onderdeel inclusief de bewijslast. Hoe meer informatie er beschikbaar is hoe beter de uitkomst bij de realiteit zal zitten.

Heeft u een pand of meerdere panden en bent u benieuwd naar de kosten om deze te voorzien van een energielabel? Neem dan contact op via info@dwindle.nl.

Het scheelt tijd als u beschikt over:

  • Plattegronden
  • Geveltekeningen
  • Installatietekeningen

Geeft u tevens aan of u advies wilt over verbetering van het energielabel of niet.

Energielabel C plicht

De overheid heeft besloten dat kantoren een energielabel C plicht hebben. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren een energielabel C hebben. Voor overige functies (winkels, sporthallen etc.) geldt dit nog niet. Er is wel labelplicht bij verkoop en/of verhuur maar dit hoeft niet label C te zijn.

De verplichting geldt niet als:

· de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
· de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2is;
· het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
· het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
· het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
· het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
· de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.”

Bron: www.rvo.nl

Woningen

Het energielabel voor woningen is al geruime tijd verplicht. Sinds 2021 wordt er meer gehandhaafd. Dwindle voert uit naam van Energiebeter energielabels uit voor woningen.

Energie Adviseur spreken?
laat een terugbel- verzoek achter.
Uw bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw