Met een warmte­verlies­berekening wordt de capaciteit van een verwarmings­opwekker (ketel, warmtepomp) berekend. Hoe hoger het warmteverlies hoe meer capaciteit. Wanneer er een nieuwe luchtbehandelingskast wordt geplaatst met een warmteterugwinning is er dus minder vermogen nodig. Erg belangrijk dus die warmte­­verlies­­berekening.

Ja en nee. Want wat is nu exact die warmte­verliesberekening? In de warmte­verlies­berekening wordt rekening gehouden met 3 soorten van warmteverlies:
* Transmissie verlies (gevel, ramen etc.
* Ventilatie verlies (het ventileren van het gebouw)
* Infiltratie verlies (verlies door aansluitingen en openingen)

Tevens wordt er gerekend met een opwarmtoeslag. Dat wil zeggen dat wanneer de meeste verlies optreed er toch nog extra capaciteit moet zijn om niet alleen de temperatuur op niveau te houden, maar ook nog op te warmen naar de gewenste temperatuur.

Transmissie- en ventilatieverlies zijn in de meeste gevallen veruit de grootste. Het ventilatieverlies kan verminderd worden door warmteterugwinning (installatietechnisch). Deze is accuraat te berekenen. Vreemd genoeg weten we echter vaak weinig over het transmissieverlies.

Transmissieverlies en de aannames
Het transmissieverlies wordt berekend door het oppervlak van gevel en of ramen maal de isolatiegraad maal het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten. (Q = ΔT x A x U). Het oppervlak is duidelijk. Ook voor het verschil in temperatuur kunnen duidelijke keuzes in gemaakt worden. buiten -10º binnen 21ºC is hierin de meest gangbare. Echter voor de isolatiegraad is er vaak geen informatie beschikbaar en wordt er een aanname gedaan. op basis van bouwjaar of op basis van tekeningen van de bouw. Dit is echter gevaarlijk. Dit kan betekenen dat er te weinig maar ook dat er te veel capaciteit geplaatst wordt. Is de isolatie 20 jaar oud dan zal hij verzakt zijn en de isolatiewaarde verminderd zijn. Of het gebouw is nageïsoleerd maar er is geen informatie over de Rc-waarde. De isolatieboer heeft geïsoleerd en zegt met een Rc-waarde van 4,0 maar is dat ook zo? Als de isolatiewaarde 10% minder is dan vooraf aangenomen kan het gebouw op de koude momenten niet volledig verwarmd worden. is er een hogere Rc-waarde, dan wordt er een te grote opwekker aangeschaft, iets wat flink in de papieren kan lopen, zeker wanneer er gekozen wordt voor een warmtepomp.

Kan de isolatiewaarde bepaald worden? Jazeker wel. Dit kan middels thermografische foto’s, echter dit is een ‘momentopname’. Dwindle beschikt over apparatuur welke gedurende 72 uur een meting kan uitvoeren waarmee een isolatiewaarde bepaald kan worden conform ISO 9869. Hiermee kan de warmte­verlies­berekening met een grotere nauwkeurigheid worden berekend.

Geïnteresseerd?
Neem contact op via info@dwindle.nl

Scroll to Top