Verschillende marktpartijen hebben op 16 december 2019 in een brief-aan-minister-Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om uitstel van de invoering van de BENG-eisen. In de brief wordt er gevraagd om minimaal zes maanden uitstel, omdat de softwarepakketten waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst, niet voor 1 januari 2020 gereed zouden zijn. In een eerder stadium is dit ook de reden geweest voor het uitstel naar 1 juli 2020. De woordvoerder van minister Knops, Anne van Pinxteren laat weten dat “De minister is zich nu aan het beraden over deze beslissing”. Begin januari wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Met de vraag tot uitstel komt er een vervolg aan wat inmiddels een soap lijkt te worden. In eerste instantie had de NTA 8800 reeds per 1 januari 2020 doorgevoerd moeten zijn. Door het niet tijdig klaar zijn van de software is destijds een uitstel aangevraagd en gehonoreerd. Terloops zijn de definitieve BENG-eisen ook anders dan het concept daarvoor was. (Mede) hierdoor is nu wederom de software vertraagd.

6 maanden
Gevraagd wordt om na gereed zijn van de software om minimaal 6 maanden aan te houden voor invoering. Dit heeft o.a. te maken met het iteratief proces dat van eerste schetsontwerp tot aan definitief ontwerp al snel een half jaar in beslag neemt. Ook voor vergunningsaanvragen is al snel minimaal een half jaar benodigd. Veel van de bouwwereld geeft al aan dat zelfs 6 maanden ‘krap’ is.

Voor de energielabels en de bijbehorende nieuwe methodiek is de tussentijd benodigd om alle huidig gecertificeerde personen om te scholen naar de nieuwe methodiek. Personen die reeds een certificaat hebben van vakbekwaamheid zullen voor de nieuwe methodiek nieuwe examens moeten afleggen. Dat betekend tevens dat er nieuwe cursussen komen. Eén van de examens zal een software examen zijn. De markt heeft dus de tijd nodig om zich eigen te maken met de software.

Onzekerheid
Met het uitstel blijft er een onzekerheid over de markt hangen. Vastgoedeigenaren kunnen nog steeds hun energielabel aanvragen en vaststellen. Deze zullen de geldigheid van 10 jaar blijven houden. Maar het aanpassen van een gebouw naar energielabel C op langere termijn blijft lastig. Als ik met de huidige methodiek op C uitkom, maar na de uitvoering van de maatregelen is de nieuwe methodiek leidend. Is het pand dan nog wel label C? Een vraag waar momenteel geen definitief antwoord op gegeven kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll to Top