Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zocht het uit en heeft een schatting gemaakt van het aantal label-C-plichtige kantoren en hun energielabels. Op basis van die schatting zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland. Onder ‘kantoor’ verstaat RVO verblijfsobjecten met alléén een kantoorfunctie. Combi-kantoren worden hierin niet meegenomen. Dit zijn verblijfobjecten die, naast de kantoorfunctie, nog andere gebruiksfuncties hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebouwen met als hoofdfunctie industrie, gezondheidszorg of zorg en tevens 50 m² of meer kantoorfunctie.

Van de 96.000 ‘kantoren’ zijn er naar schatting 62.000 kantoren die per 1 januari 2023 moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers (januari 2020) blijkt dat 44% van deze 62.000 label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van deze label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter. In deze cijfers zijn niet meegenomen de kantoren waarvan het niet te bepalen is of ze label-C-plichtig zijn op basis van de bij RVO beschikbare gegevens.

De overige 12% van de label-C-plichtige kantoren die al wel een energielabel heeft, zit in  labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de label C verplichting per 1 januari 2023. . In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en zo’n 7.000 kantoren met een rood, energie-onzuinig, label (D t/m G). Daarnaast is voor 56% van de label-C-plichtige kantoren (zo’n 35.000 kantoren) nog in het geheel geen label opgesteld & geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting.

Ten opzichte van het totale kantoren-aanbod (dus inclusief niet-label-C-plichtige kantoren) hebben de label-C-plichtige kantoren relatief vaak al een label geregistreerd (44% versus 38%). Dit gold dan vooral voor de labels C of beter, die werden het meest geregistreerd (32% versus 27%).

Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Dit betreft een ongeveer lineaire stijging. Begin 2016 waren er nog 5.000 groene labels en inmiddels dus (bijna) 20.000. Dit is een positieve ontwikkeling die eigenlijk nog moet versnellen.

Wilt u uw pand voorzien van een energielabel of maatwerkadvies om uw huidige label te verbeteren tot label C of beter, neem dan vrijblijvend contact op met de energieadviseurs van Dwindle Energie Advies!

(bron: rvo.nl)

Scroll to Top